top of page

MOJE ISKUSTVO I BALANS


Da bi firma poslovala potreban je balans izmedju zarade i društvene odgovornosti. U politici je potreban balans izmedju želja i mogućnosti. U životu je potreban životni balans poslovne karijere, obitelji, zdravlja i prijatelja itd. Sve je to nedostižno ako nismo duhovno usklađeni kao pojedinci, postižemo ga unutarnjim skladom onoga što mislimo, osjećamo i radimo.

Obično su ljudi zbunjeni kada se priča o balansu u materijalnom svijetu iz samo jednog jedinog razloga a to je neznanje o samom sebi. Svi oni koji su duhovno evoluirali prepoznaju i znaju što znači unutarnji sklad uma duha i tijela. A što je još zanimljivije riječ balans se koristi u svim djelovima našeg života.

Iskustvo je ponekad teško opisati riječima a na jedan veličanstven način. Teška borba između čežnje za samom sobom i straha završila je pobjedom bezuvjetne ljubavi preko potpuno kolabriranog tijela i moždanog udara.

Svojom spontanošću bezuvjetna ljubav, božanska nalazi put povratka svojoj kući.

Od svega proživljenog samo iskustvo kaže da smo mi mnogo više od onog što mislimo da jesmo.

To je blagoslov života koji imamo na ovoj planeti i dano nam je da bi u njemu iskusili sve blagodati. Započeo je životni restart bez ikakve liječničke pomoći i lijekova jer je zavladala bezuvjetna ljubav takvo stanje svijesti koje je za sobom donijelo povjerenje.

Koliko slušate svoje tijelo? Koliko ga volite? Ono uvijek kaže što mu nedostaje, što mu paše a što ne, izražava se a mi se prema njemu ophodimo kao da je ono van nas i na njega često zaboravljamo, dapače, još ga i mučimo …

U njemu sve savršeno radi sa smislom i redom baš kao i u prirodi. Da li ste ikada kontrolirali hranu kada jedete gdje ona ide? Neeee, naravno zato što znate da to funkcionira besprijekorno i potpuno spontano jer sve ima svoju svrhu zašto, kada, kako……..

Nina Savić, with love


13 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page