KAKO ISKORISTITI VLASTITI POTENCIJAL


U današnjem svijetu mogo se piše i govori o otkrivanju svog vlastitog potencijla ali vrlo malo o tome kako i doći do njega. O čemu se tu radi?

(ovaj tekst je izašao u magazinu RYL, možete ga pročitati ovde)

Duhovnim jezikom kazano svi smo rođeni sa svrhom da svijetu pružimo i damo ono najbolje od nasi i svijet to i čeka. Ali neznanje o samom sebi nas sputava da to isto i ispoljimo te je stoga i naše izražavanje kroz djelovanje i verbalno potpuno suprotno od istine.

Gdje se krije ta istina i kako do nje doći su pitanja koja se sve ćešće ponavljaju a započinje traganjem unutar tijela poštujući svoje osjećaje. Sociološki gledano čovijek se odriče vlastite moći i na svaku pomisao slobode izbora i donošenja vlastite odluke okreće se u suprotnom smjeru podržavajući koncept žrtve.

Na pomisao da postoji nešto više što kroji našu sudbinu uliva i izaziva strah i lavirint nespoznavanja vlastite moći. Iskustvo mi kaže da je planetarno čiščenje i stapanje u JEDNO nižih sa višim astralima identično putu do balansa u samom ljudskom tijelu stapanjem donjih energetskih centara (čakre) sa gornjim u jedinstveni centar središnji, a to je grudni koš.

Na taj način čovjek se vraća svojoj prirodi, balansu gdje izviru sve pozitivne kvalitete svakog čovijeka, to je mjesto bivanja ljudske svijesti odakle potiče svo znanje i inspiracija koju duša treba. No međutim danas ovakva istina nije baš popularna ili čak štaviše ovakav pogled izaziva, kod još uvijek većine, šarlatansko razumijevanje.

Jedinstveni prirodni alat za buđenje je meditacija koja je još uvijek misterija za mnoge jer još uvijek vlada mišljenje da je lakše da netko drugi obavi posao raznim tehnikama nego vi sami kreirajući svoj život po vlastitim mjerilima i vlastitom moći.

Postoji mnogo tehnika i metoda za poboljšanje životne egzistencije a one su sve dobre u tolikoj mjeri koliko ih vi i razumijete. Upravo iz tog razloga one su trenutačnog inteziteta.

Globalno rečeno buđenje i evoluiranje svijesti je glavni činbenik u procesu puta u otkrivanju svog vlastitog potencijala. Za to je potrebno samo malo hrabrosti i odluka da se u proces i upustis. Ono što te čeka naposlijetku je samoostvarenje, istina za koju ne postoji cijena ili skala vrijednovanja kao što je to u materijalnom svijetu gdje se vrijednosti čovjeka vrijednuju po onome što ima a ne po onome što on jeste.

Prvi koraci u buđenju svijesti je da otvoriš svoje unutrašnje oči i uši i osluhneš svoje vlastito disanje, da li je kratko ili dugo i na kojoj ga razini osjetiš, u grlu, grudnom košu ili stomaku. Budi ga u potpunosti svjestan. Da bi mogao iskoristiti sav svoj potencijal prije svega ga moraš i otkriti, a otkrivaš ga tako što promatraš svoje osjećaje kroz svakodnevna životna dešavanja.

Svako dešavanje ostavlja pečat u našoj arhivi (podsvijest) kroz osjećaje koji se vezuju za takvo iskustvo ili dešavanje. Ako takav osjećaj nismo otpustili, a otpustit ćemo ga jedino ako smo iskreni prema sebi i svjesni svakog reagiranja na takvo iskustvo.

Gledajući globalno većina upravo sada živi u borbi između dva svijeta od kojih je jedan naš unutrašnji duhovni svijet i onaj vanjski realni.

U toj borbi mnoge se duše izgube a neke se vrate na *pravi*put ali i to je upitno, koji je to pravi put? A nema ga niti pravi niti krivi put već samo jedan o kojem ti sam odlučuješ a taj put pronaći ćeš kada si svjestan ljubavi i dopustiš joj da te vodi.

Dosadašnje znanje dobili smo kroz iskustva prošlih života kao i učenjem da služimo sistemu umjesto sebi i za dobrobit svih. Svojim samoostvarenjem uviđaš kako upravo to stečeno znanje o svojoj osobenosti nema baš neke povezanosti sa onim što o sebi uviđaš. U početku djeluje zbunjujuće ali ubrzo spoznaš svu jednostavnost življenja i shvatiš da si do tada bio samo neiskorišten potencijal i sam sebi komplicirao život.

S ljubavlju, Nikolina Savić


35 views0 comments

Recent Posts

See All