top of page

Razgovor s Dušom (dio 7.)


U kom svijetu ti živiš?

Živim u nondualnom svijetu, svijetu bez podjele na ovaj ili onaj, ovakav ili onakav.

Svijet u kojem živim je ljubav i kroz nju vidim, čujem i djelujem.

Ona je bezvremena i kao takva čista i univerzalna, bezuvjetna jer ne postavlja uvjete i teče nesmetano ne ugrožavajući nikog, a svemoguća u svojoj jednostavnosti. Zato u trenucima bola, patnje, srdžbe, agresije, panike …….izgleda da sam ja ovdje a ti tamo, ali to samo izgleda, jer između naša dva svijeta je stavljen zastor, kao granica dalje od koje ne smiješ ići.

Na toj strani si ti sad, u problemima, u stalnoj brizi za budućnost i egzistenciju a vezana prošlošću i imaš osjećaj da si u kavezu bez ključa i nade za slobodom. I takva podjela na dva svijeta duhovni i materijalni, u mom svjetu ne postoji, jer su spojeni u jedan jedini jedinstveni univerzalni svijet gdje jedno bez drugog ne mogu ostvariti ravnotežu u ovozemaljskom životu.

Sve dok ne počneš razumijevati svoj svijet u kom se sada nalaziš nećeš razumijeti ni duhovni i krenuti u njihovo stapanje, proces u kojem gradiš most i povezuješ.

Zato je PUT DO BALANSA prirodni način spajanja ta dva svijeta i otkrivanja istine.

With Love, Nina


8 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page