Gdje je Bog? (Bog, Ljubav, Iscjeljenje)


Gdje je BOG? Religije ga na različite načine pronalaze i prizivaju različitim ceremonijama i obredima jer to je kako kažu iznad svih imaginacija jer BOG se ne može zamisliti. Ne možemo ga vidjeti ili dotaknuti ali ono Božansko što doživljavamo kroz nas možemo osjetiti i iskusiti.

Iskustvo mi kaže da upravo vjera u Boga omogućava i njegovo približavanje. Za mnoge je takvo percipiranje misterija i istovremeno strah od nevidljive sile od koje je satkano i ljudsko biće a izražava se kroz ljubav, Božansku ljubav. Tome nas uči PUT DO BALANSA.

Ako je ljudsko biće satkano i njegova priroda je ljubav zašto joj se opiremo?

Iz neznanja i nemajući vjere ili još bolje rečeno povjerenja da je to najmoćnija sila, kreator svega što jeste kojoj se nemoguće približiti, a kamoli osjetiti. Iskustvo mi kaže da je moguće kao i da smo mi ljudska bića mnogo više od onog što mislimo da jesmo.

Čak i nauka postepeno mijenja takva uvjerenja i polako ali sigurno se približava duhovnoj strani, što pokazuju mjerenja i istraživanja mozga čovjeka koji meditira i onog koji ne i dokazano je da je čeoni režanj aktivniji kod onih koji prakticiraju meditaciju.

Teško je vjerovati u nešto što je nevidljivo jer ne možeš povezati da sva dešavanja u tvom životu prolaze kroz tebe kroz osjećaje,misli i djelovanje. Bar pokušaj, kreni od sebe i vlastito istraživanje istine i puta do balansa.

Za početak je dovoljno da promatraš sebe i svoje izražavanje i koliko je povezano s ljubavlju, odnosno iz kojih osjećaja proizlazi tvoje izražavanje, važno je da si iskren sa samim sobom ma kako ono izgledalo.

Takva istina oprosta oslobađa i dopušta Božanskoj ljubavi da očisti i otpusti. Sve je prirodno i Božanski uredjeno, sve ima svoj redoslijed, baš kao i u prirodi.

Ma gdje god bili Bog je uvijek sa vama, imajte to na umu.

Život se odvija između vas i Boga.

Zato neka tvoje djelovanje bude u skladu sa onim što si spoznao, ma koliko to malo bilo, važno da je istinito. Bog u meni je ono što ja jesam.

With Love, Nina

#BogIzvorSvijest #DušaŽivotMeditacija

25 views0 comments

Recent Posts

See All