top of page

Biti ljudsko biće


Biti ljudsko biće je jedino pitanje, a između ostalog i najteže, u opstajanju na ovoj planeti. Kroz mnoge civilizacije i religije stvarane su različite legende o postajanju i stvaranju planete stare više miliona godina i iza svake takve legende stoji krajnja istina da Bog nije iznad prostora i vremena već da je Bog prostor i vrijeme.

Ljudsko biće je stvoreno iz ljubavi i iz te ljubavi stvoreno je sve ovo što vidimo danas jer stvaranje je u ljudskoj prirodi, a mržnja? Odakle dolazi toliko mržnje? Da li zaista možeš nekog mrziti a da ga i ne upoznaš? Ona dolazi samo iz uvjerenja da je neka ideja mnogo više od same istine i vjerovanje da se za takvu ideju treba boriti…...za koga i protiv koga? Protiv samog sebe i neznanja da odsustvo ljubavi i otuđenje izaziva mržnju.

Svako zavisno pripadanje nekom ili nečemu isključuje ljubav i vodi na put koji je od nje udaljava. Um je mehanizam koji snima svako dešavanje i upravo takvo izražavanje koje dolazi od takvih snimaka je neodgovarajuće jer nije usklađeno sa srcem.

Velika je zadaća svakog čovjeka biti ljudsko biće.

Kada bi svaki čovjek samo od ove istine pošao *biti ljudsko biće* ova planeta bi se vrlo brzo iscjelila i mnogi bi u njoj jasno osjetili i vidjeli raj kao što ona to i jeste.

Globalno gledajući većina ljudi živi u preživljavanju identificirana samo sa programima smještenih u memoriji, unaprijed pripremljenim, pa takvo izražavanje je u skladu sa takvim vjerovanjima bez da se pokušava razumijeti i otkriti istinu svoju vlastitu.

Zato su reakcije na svako dešavanje unaprijed pripremljene u zavisnosti od okolnosti, religije, politike, morala koja takav stav u čovjeku izaziva emocije i misli pa tako i neodgovarajuće izražavanje.

Svaki čovjek kako god gledajući teži ka slobodi kretanja, funkcioniranja, slobodi življenja ali u ovakvom socijalnom društvu je nemoguće, ovo su razmišljanja mnogih. Iskustvo mi kaže da je moguće a to je da otkriješ svijest i njoj se približiš na način da živiš u sadašnjem trenutku jer to je trenutak kada si centriran i u ravnoteži jer ti si taj koji odlučuje kada ćeš i zašto koristiti um jer te on više ne posjeduje.

Otkrivanje svijesti i njeno poznavanje je MUDROST, ona se ne može učiti, ona se otkriva.

Mnogo puta mi dođe da bi svo čovječanstvo prigrlila i probudila u jednoj rečenici *Budi čovijek, otvori um i otvori srce * jer je to jedini mogući način promjene kako tebe tako i ostalih na ovoj planeti.

With Love, Nina


22 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page