Bog sve vidi


I tako mene uvijek inspiriraju neke izjave iz svakodnevnog života a da se o tome malo razumijeva kao “dat će Bog” ili “Bog sve vidi”......

Negdje bi se u kontekstu ranijeg teksta nastavila i postavila pitanje A gdje je Bog, ako je toliko svemoćan a i dalje se živi ovako kako se živi, u preživljavanju…..

Ljudsko biće gledano kroz religiju stvorilo je percepciju gledanja na Boga kao nešto što je mnogo više od njega samog, a čak štaviše toliko nedostižno pa se samim takvim pogledom na Boga gleda kao nešto što je van, negdje tamo mnogo daleko od nas samih.

Zato ljudsko biće ostaje tu gdje jeste i na razini gdje jeste jer će Bog dati jednog dana, ne razumijevajući da

Bog daje svakog trenutka uvijek istim intenzitetom, ne promjenjivo.

Samom navikom razmišljanja da je Bog mnogo dalje od nas i da su njegove moći nedostižne umanjujemo našu vrijednost kao ljudsko biće. Zato razumijevanjem svoje svijesti vi ulazite u dublja poniranja u spoznaji samog sebe i življenja u svakodnemnom životu.

Zato je PUT DO BALANSA proces koji nas poziva na duhovnu promjenu jer ono što danas ljudsko biće naziva balansom je potreba za vanjskim stvarima financije, odnosi…..umjesto za balansom energije i svijesti. I sve je u tome i to je cijela istina koju bi bilo lijepo da svako ljudsko biće počne shvatati.

Love, Nina


36 views0 comments

Recent Posts

See All