Komunikacija, nit koja nas povezuje


Komunikacija je kao petlja koja se odvija između najmanje dvoje ljudi gdje se odvija povrat u skladu sa vašim mislima i osjećajima.


Naime kada ulazimo u komunikaciju mnogo puta možete primjetiti kako ne dobijete odgovor kakav ste željeli, odnosno poruku koju ste htjeli prenijeti nije shvaćena na način koji ste vi to zamislili, zašto?

Komunikacija je kao petlja koja se odvija između najmanje dvoje ljudi gdje se odvija povrat u skladu sa vašim mislima i osjećajima.

Naime kada ulazimo u komunikaciju mnogo puta možete primjetiti kakone dobijete odgovor kakav ste željeli, odnosno poruku koju ste htjeli prenijeti nije shvaćena na način koji ste vi to zamislili, zašto?

Zato što ta poruka ne sadrži sve ono što bi druga osoba mogla razumjeti na način koji ste vi to željeli prenijeti. Taj nedostatak se odnosi na intonaciju glasa i osjećaju koji su neophodni da bi poruka bila prenesena na način koji ste zamislili.


A sve ovo podrazumijeva da u komunikaciju ulazite podsvjesnim programima i uzorcima iz prošlosti. Dakle sve se vrti oko svjesnog i nesvjesnog dijela našeg uma. Ako uzmemo primjer učenja vožnje auta, što često uzimam u objašnjenju balansa, mozemo uvidjeti da prvo učimo savladati pojedinačne postupke uskladjivanja kvačila, gasa i kočnice a potom istovremeno i gledanje u retrovizore.

Dakle osnovno proširujemo i povezujemo u radnje od kojih stvaramo naviku i one postaju nesvjesne a mi slobodni da opažamo ostale stvari potrebne za dobru i ugodnu vožnju.


Naime u nama je uvriježeno razmišljanje ili uvjerenje da najveći dio onoga što činimo je svjesno, ipak ovakav primjer nam ukazuje na ideju da sve ono što činimo i to onog dijela u kojem smo najbolji činimo nesvjesno. I evo primjer da se prisjetite kada ste prvi put sjeli u auto (a da do tada nikada niste vozili auto) o tome nemate nikakvu predstavu. Naravno učenjem malo po malo vi počinjete vladati tom vještinom vožnje gdje ste postavili svjesni cilj a prepustili vašem nesvjesnom da ostvaruje.


Stalnim vježbanjem ulazimo u fazu stvaranja navike koje nas baš neće uvijek dovesti do cilja ili do rješenja nekog određenog zadatka ili situacije. A što nam tu nedostaje? Nedostaje fleksibilnosti i otvorenosti ka daljim učenjem u korištenju zaboravljenih vještina.

Upravo ovo sve dešava se i u komunikaciji. Dosegnuti unutrašnju ravnotežu je most koji upravo spaja svjesni dio uma sa nesvjesnim i vaše mogućnosti i potencijal su otvoreni za kreiranja i ostvarenja vaših ciljeva i vizija.


Love, Nina

22 views0 comments

Recent Posts

See All