Zar život nije manipulacija?

Često se u našim životima spominje manipuliranje u smislu opravdanja da netko vrši pritisak na Vas na način da vi tako lako i pristanete to isto raditi i ako vam se to ne svidja istog trenutka ćete osobu kojoj ste to isto i dopustili okarakterizirati kao manipulatora nesvjesni da ste sami to i dopustili. I tada se stvaraju priče i piše se mnogo tome “kako prepoznati manipulatora” ili “kako ne dopustiti da vas netko izmanipulira”?

Učenje kroz ovakve strategije gdje vas dovodi i kojim putem idete? Putem gdje ne prepoznajete u samom sebi manipulatora, a učenjem ovakvim strateškim vještinama vodi točno do rasta ega kao i egoističnog izražavanja. Dakle dopustite da vam kažem i same primjere koje jednostavno možete uvidjeti kroz svoj svakodnevni život.


Kada vas djeca mole za nešto što oni žele za sebe i vi to ne odobravate pa kada se umoljavaju oko vas trčkaraju, zaista im ne mozete odoliti? Zar to nije manipuliranje? Da, rekla bih vrsta najgoreg manipuliranja jer se upravo djeca uče kako na loš način dobiju ono što žele.Na poslu gdje radite kada vam šef kaže da nešto uradite i vi to uradite, zar to nije manipuliranje? Ovo se može reći kao da je dobro manipuliranje hahahahah tako to mi dijelimo sve na dobro i loše pa i manipulaciju... Da li doktor manipulira sa pacijentom kada dodje u ordinaciju na pregled? Da li učitelji manipuliraju sa djecom kada im pričaju i uče ih slova, pisanje i čitanje…?


I tako bi mogla nabrajati u nedogled i iz svega ovog mogu ponovo postaviti pitanje:

ZAR ŽIVOT NIJE MANIPULACIJA?


Što bi onda to bilo manipuliranje, što radite kada navodno “manipulirate”, vi pozivate nekog da uradi nešto a sa druge strane komunikacije je odluka da li ćete na to pristati ili nećete. Što dalje ukratko znači i ono o čemu uvijek govorim sve je u vama i na vama.


Love, Nina

33 views0 comments

Recent Posts

See All